Liniștea v-o asigurăm noi, dumneavoastră puneți-o în practică!

Atribuțiile și obligațiile angajatului în situații de risc
1744 Vizualizări

Fiecare angajat își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite.

Legea care reglementează securitatea la locul de muncă, LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, prevede și aceste aspecte:

  • angajatul are obligația “să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producție;
  • angajatul are obligația “să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;”
  • angajatul are obligația “să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;”
  • angajatul are obligația “să  coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condițiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;

Sursa informații - inspecția muncii

0 comentarii

Post Comment

Detalii autor
SSMDCS

DANIEL CONSULT SERVICE este o companie formată dintr-o echipă de specialişti recunoscuţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Categorii Blog