Liniștea v-o asigurăm noi, dumneavoastră puneți-o în practică!

Despre noi

Formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, echipa fondată în 2006 sub sigla DANIEL CONSULT SERVICE, este o societate abilitată, dornică de a promova adevăratele valori.

Societatea are ca obiect principal de activitateș

 • consultanţă şi prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ( protecţia muncii) şi situaţii de urgenţă,
 • apărare împotriva incendiilor ( psi),
 • activităţi consultanţă pentru afaceri şi management s.s.m.,
 • activităţi de coordonare şi organizare s.s.m. a şantierelor temporare şi mobile,
 • activităţi de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională,
 • exerciţii de alarmare, evacuare şi stingere în caz de incendiu sau orice altă stare de urgenţă,
 • întocmirea de documente s.s.m. şi s.u.,
 • vânzarea de fişe de instruire periodică,
 • prescripţii de semnalizare conform H.G. 971/2006 şi STAS al apărării împotriva incendiilor, etc.

Serviciile sunt prestate tuturor tipurilor de societăţi, fundaţii, bănci cu peste 500 lucrători dar şi societăţilor cu o medie de 1-20 lucrători.

SC DANIEL CONSULT SERVICE SRL vă oferă o gamă variată de servicii adecvate cerinţelor şi activităţilor desfăşurate de fiecare client.

Gama completă şi totodată complexă de servicii puse la dispoziţia dumneavoastră vizează buna desfăşurare a activităţilor companiei Dumneavoastră şi integrarea la standardele Uniunii Europene.

Vă oferim în plus:

 • Servicii de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi instruire a angajaţilor dumneavoastră în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi apărării împotriva incendiilor;
 • Servicii de organizare a activităţilor de apărare împotriva incendiilor, şi de instruire a angajaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Modele de organizare a activităţilor specifice securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul firmei dumneavoastră;
 • Servicii în domeniul Managementului Resurselor Umane: Regulament Intern, completare fişe de post cu atribuţii ssm şi su;

La cerere, oferim servicii de reprezentare şi susţinere a intereselor firmei dumneavoastră, în soluţionarea cazurilor specifice în domeniile mai sus amintite, precum şi prezentarea lor bilingvă (Ro-En).