Liniștea v-o asigurăm noi, dumneavoastră puneți-o în practică!

Obligații și atribuții ale angajatorului în situații de risc
233 Vizualizări

Conform legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligații de care trebuie să țină cont. 

LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare prevede elemente clare și precise pentru aceștia, iar din cadrul lor am selectat următoarele:

  • angajatorul are obligația "să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților şi mărimii întreprinderii şi/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;"
  • angajatorul are obligația "să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri."
  • angajatorul are obligația "să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor."
  • angajatorul are obligația "să informeze, cât mai curând posibil, toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecția lor;"
  • angajatorul are obligația "să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situația în care încă există un pericol grav şi iminent, în afară cazurilor excepționale şi pentru motive justificate."
  • angajatorul are obligația "să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;"

Sursa informații - inspecția muncii

0 comentarii

Post Comment

Detalii autor
SSMDCS

DANIEL CONSULT SERVICE este o companie formată dintr-o echipă de specialişti recunoscuţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Categorii Blog